فروش اقساطی

فروشگاه جهان سیکلت برای رفاه حال مشتریان خود و کاهش از فشار قیمت برای خرید تمامی دوچرخه های موجود در فروشگاه خود را بصورت اقساط بفروش می رساند.

فروش اقساطی دوچرخه ها دارای چند شرط و مرحله است که در زیر بیان میکنیم:

۱ -برای خرید دوچرخه قسطی قیمت دوچرخه همان قیمت بدون تخفیف محاسبه میشود.

فروش اقساطی

2 – مبلغ یک سوم از کل قیمت دوچرخه بصورت نقد دریافت میشود

۳-مابقی قیمت طی ۶ قسط ۱ ماهه طی شش فقره چک چکاوک دریافت میگردد.

۴- برای خرید دوچرخه به صورت اقساطی فرم زیر را بصورت کامل با مدارک خواسته شده ارسال نمایید.

در صورت تایید چک و اعتبار حساب با شما هماهنگ خواهیم شد